A képzésről

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton hívjuk fel figyelmüket a Debreceni Egyetemen folyó Klinikai Laboratóriumi Kutató Mesterképzésre (KLK MSc).

E képzés egyetemünkön 9 évvel ezelőtt indult, és célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a klinikai kutatásokat. Olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és laboratóriumi diagnosztikum kutatásterületén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártáselőkészítőmunkába ill., a gyártási technológiák kivitelezésébe, gyógyszer kipróbálások, klinikai study-k koordinálására. E szakemberek megfelelőismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés(PhD) keretében történőfolytatásához is.

A szak előnye, hogy a diploma birtokában végezhetnekdiagnosztikai tevékenységet orvosdiagnosztikai laboratóriumokbanés megfelelőszakképzési periódus után megszerezhetik aklinikai biokémikus szakképesítést, mely kórházi, klinikai betegellátáshoz kapcsolódó szakvizsgátjelent, ami laboratórium, vagy laboratóriumi egység vezetésre is lehetőséget ad.

Mit tanulnak a szakon?

A KLK mesterszakon részletesen megismerika klinikai kutatások komplex elméleti alapjait és módszertanát, a legfontosabb betegségek patobiokémiai hátterét, a kutatólaboratóriumokban alkalmazott modern (genetikai, genomikai, fehérjebiokémiai és immunológiai) vizsgálóeljárásokat, a diagnosztikai laboratóriumimódszereket,a klinikai kutatások kiértékeléséhez szükséges epidemiológiai, biostatisztikai módszereket, a kutatás-és egészségügyi menedzsment alapjait,a tudományos szakirodalom kritikus értékelését.

Kiket várunk a szakra?

A képzés az orvos-és egészségtudományképzési területen zajlik, alapvetően nappali tagozaton 3 szemeszterben történik, de azon szakemberek számára, akik legalább 1éves laboratóriumi tapasztalattal rendelkeznek (laboratóriumi analitikusok, biológusok, vegyészek, biotechnológusok) levelezőformában is elérhető. A képzésbe történőbelépés az orvosi diagnosztikai analitikus BSc szak (ODLA, OKLA, PA) hallgatói számára és a természettudományok képzési területről (kémia, biológia, biotechnológia, molekuláris bionika, biomérnök) teljes kreditérték beszámításával, bizonyos szakok eseténpótló kreditekteljesítésével lehetséges.

Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hallgatóink sikeresen elhelyezkedtek kutatólaboratóriumokban (elméleti és klinikai), diagnosztikai cégeknél, gyógyszercégeknél, kórházi diagnosztikai laboratóriumokban és study koorinátori állásokban. Többen PhD fokozatot szereztek.

További felvilágosításért Dr. Bereczky Zsuzsanna, szakvezetőhöz fordulhatnak a zsbereczky@med.unideb.hu címen.